Yönetilen Tezler


  • Cemil Yavuz, Tasarım ve Ürün Geliştirme Faaliyetlerinde Kitlesel Kaynak Kullanımı, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. (YÖK Tez No: 367768)
  • Evrim Cengiz, Reklam İçerik Analizi: Türkiye'de Prime Time’ da Yayınlanan Reklamlar Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016. (YÖK Tez No: 447610)
  • Merve Yavuz, Türk Seramik Sağlık Gereçleri Sektöründe Endüstri Ürünleri Tasarımı Disiplininin Rekabet Stratejileri İçindeki Rolü, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. (YÖK Tez No: 472698)
  • Sultan Serpil Erdönmez, Ürün Tasarımında Küreselleşmenin Etkisi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. (YÖK Tez No: 479838)
  • Hilal Erdem, Endüstriyel Tasarım Hizmet Sektörünün Yerel Ve Sektörel Bağlantı Katsayıları Üzerinden İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018. (YÖK Tez No: 493678)
  • Derya Barut, Gösterişçi Tüketim ve Gösterişçi Tüketimin Salon Mobilyalarına Etkisi: Kayseri Örneği, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018. (YÖK Tez No: işlemde)
  • Çisem Ercömart, Kuşak Teorileri Bağlamında Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Değişim Dinamikleri ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018. (YÖK Tez No: işlemde)